Citaten

“Veel studenten noemen de trainingsdag met de honden en jouw dierpersonages als een highlight van de tweejarige opleiding” — Docent/supervisor Hogeschool InHolland, Honoursprogram

De Verkenner – geeft identiteitsvorming vleugels!

Bij de Verkenner komen werelden van LEVO, burgerschap- en identiteitsvorming op een spannende manier samen. We maken van elk programma of training een belevenis!  Met de Zeven Raadgevers – een krachtig team van dierpersonages – geven we nieuwe impuls aan groei en persoonsvorming van kinderen, leerkrachten, studenten en (onderwijs)teams.

De Verkenner richt zich op de uitdagingen in dit veld van identiteitsvorming en wil hier nieuwe wegen voor verkennen. We werken hierin samen met anderen en laten ons steeds voeden vanuit het veld. Zo kunnen we kinderen, leerkrachten, studenten én hun docenten maximaal ondersteunen om ruimte te maken voor oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen. Om drempels weg te nemen, talenten en identiteit ruimte te geven, elkaar beter te leren kennen en het (zelf)vertrouwen van kinderen en studenten te vergroten.

Ontdek mijn aanbod met De Zeven Raadgevers en bekijk
mijn totaalaanbod aan diensten

.

. .aanbodreacties | de 7raadgevers| over mij | contact
info@deverkenner.nl