Citaten

“De methode van de Zeven Raadgevers geeft inzicht in wie je bent en maakt het verlangen wakker waarin je wilt groeien.” — Joke de Beer, docent en supervisor Hogeschool Windesheim

De kracht van het metafoor

De kracht van een metafoor ligt in het feit dat metaforen een beroep doen op ons creatieve vermogen. Ze kunnen het bestaande denkpatroon goed doorbreken. Veelal is onze zienswijze behoorlijk belemmerend en geconditioneerd. Wij denken dat de wereld op een bepaalde manier georganiseerd is. Een metafoor kan je helpen om op een ander manier er naar te kijken. Om inzicht te krijgen op een ander manier dan je normaal gewend bent. Met het gebruik van metaforen krijgen wij inzicht dat meer van het hart komt dan van het hoofd.

Een andere kracht van het gebruik van metaforen heeft te maken met de beperkte mogelijkheden van de directe taal. Het is niet altijd eenvoudig om uit te leggen hoe je je voelt of wat je ervaring is. Een metafoor is een mooi hulpmiddel om extra betekenis toe te voegen aan de taal.

En het laatste punt: dieren zijn altijd onschuldig – daardoor is het veilig om je wensen of je weerstand te vergelijken met een dier. Door al deze factoren komt het gesprek snel op gang en ontstaat er openheid.
.

. aanbod | reacties | de 7raadgevers| over mij | contact
info@deverkenner.nl