Citaten

“De zeven raadgevers van De Verkenner zijn confronterend, ontroerend en inspirerend.” — Jojanne Kemman, Hogeschool Windesheim – afdeling theologie

De Zeven Raadgevers – uitgebreide beschrijving

De leeuw
De leider | krachtig je plek innemen en persoonlijk leiderschap.

Leiderschap, moed en zorgzaamheid voor de groep. Durft beslissingen te nemen, geeft sturing aan zichzelf en anderen en is zelfbewust. De leeuw neemt verantwoordelijkheid voor zijn leven en is daarop aanspreekbaar.
De leeuw kan doorslaan naar autoritair gedrag en té dominant aanwezig zijn. Ook kan de leeuw overmoedig worden en vergeten dat kracht samengaat met kwetsbaarheid. De leeuw heeft dan de dromedaris nodig om in verbinding te blijven en om tot ‘dienend leiderschap’ te komen.
Lijfspreuk ‘Wie anderen wil leiden, moet eerst zijn eigen meester worden.’

 

Havik
De rechtspreker | Jezelf uitspreken, eerlijkheid

De havik kan zichzelf goed uitspreken, zijn visie verwoorden en zaken aankaarten. De havik brengt zijn binnenwereld naar buiten en daarmee geeft hij lucht aan gevoelens en gedachten. Daarmee creëert hij ook verbinding met anderen en krijgt een eigen herkenbaar geluid.
De havik kan verbaal zó sterk zijn dat anderen te weinig ruimte krijgen. Ook kan hij doorschieten naar scherpe oordeelsvorming en aanvallend gedrag. Heeft reflectie van uil nodig om de juiste timing en woordkeus te vinden om in gesprek en dialoog te blijven.
Lijfspreuk: ‘Vind je eigen stem en laat hem horen!’

 

Uil
De wijze | Visie van alle kanten bekijken en verplaatsen in anderen

De uil kan situaties vanuit verschillende posities bekijken en met een goed doordachte vraag of opinie komen. Daarmee draagt de uil bij aan goede afwegingen, onderling respect en behoedzaamheid. Hij vergroot het blikveld van mensen en maakt ze bewust van blinde vlekken.
De uil kan doorschieten in zijn analyses wanneer hij te rationeel blijft en ‘het voelen’ buitensluit. Kennis is niet hetzelfde als wijsheid. Op dat moment kan de uil vervreemd raken van mensen én van de realiteit. De uil heeft dan de schildpad nodig die bij uitstek – met zijn buik aan de grond – kan voelen.
Lijfspreuk: ‘We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn.‘

Giraffe
De verziener | Missie en visie scherpstellen, verbeeldingskracht.

De giraffe kan met zijn lange nek ‘ver zien’. Hij durft zich de toekomst in te dromen en houdt verbinding met zijn ‘stip op de horizon’. Hij weet wat hem drijft en wat hij wil creëren en gelooft daarin. Hij is degene die anderen kan inspireren en kan creatiekracht opwekken. Verbeeldingskracht is de motor voor creatie!
Als de verbeeldingskracht en het visionair vermogen van de giraffe blijven hangen in dagdromerij – is het niet effectief. Hij heeft dan de leiderschap van de leeuw nodig om beelden naar daden om te zetten door doelen te formuleren en een plan van aanpak te maken.
Lijfspreuk: ‘Alle dingen zijn twee keer geschapen! Eerst in gedachten….dan in de realiteit!’

Schildpad
De stiltezoeker | Inkeren, afstemmen, vertrouwen.

De schildpad neemt tijd om onder zijn schild te kruipen en na te gaan wat voor hem belangrijk is. In de hectiek van het leven maakt hij ruimte voor ontspanning en verstilling. Daardoor creëert hij rust en bezieling en voelt hij zich verbonden met alles wat leeft. Hij beseft dat elk handelen en elke drijfveer voortkomt uit de innerlijke ruimte. Daarmee legt hij een stevige basis voor eigen missievorming en bewustwording.
De kwaliteit van de schildpad kan doorslaan naar een te afwachtende opstelling en reactief gedrag. Te lang ‘onder het schild blijven zitten’ en ‘wachten op het goede moment’ is niet effectief. Hierin kan proactief gedrag, moed en daadkracht van de leeuw helpend zijn. Maar ook de havik kan helpen om de binnenwereld naar buiten te brengen.
Lijfspreuk: ‘Alles begint binnenin!’

Dromedaris
De samenwerker | Ondersteunen, matigen en dienstbaar zijn

De dromedaris kent de kracht van samenwerking en groepssynergie. Hij kan – voorbij zijn eigen persoonlijke belang – een groter, algemeen belang nastreven. Hij voelt zich verbonden met het welzijn van anderen.
De dromedaris eert ook de verschillen in de groep en weet dat juist de verschillende kwaliteiten kunnen bijdragen aan het proces.
Als de dromedaris alleen maar dienstbaar is aan het proces en eigen behoeftes onderdrukt – zal hij eigen energie en levenslust kwijtraken. De dromedaris mag leren dat hij ook ruimte en tijd voor eigen behoeftes mag maken en zelfs ervoor kan kiezen om wel eens ‘te ontsnappen aan de karavaan…’. De schildpad kan hem leren om af en toe tijd voor reflectie te nemen en na te gaan: ’Hoe gaat het met mijzelf? Wat heb ik nodig?’
Lijfspreuk: ‘Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga samen!’

Steenbok
De grensbewaker | Kunnen weerstaan en standvastigheid

De steenbok weet waar hij ‘nee’ tegen zegt en kan bij het eigen standpunt blijven. Hij is ook in staat om duidelijk eigen grenzen aan te geven uit respect voor zijn eigenheid, eigen draagkracht of behoeftes. Hij laat zich niet snel verleiden tot gedrag waar hij niet achter kan staan. Door zijn standvastigheid zal de steenbok ook niet snel tot impulsief gedrag komen. De steenbok kan doorslaan naar koppigheid en onverzettelijkheid. Hij heeft dan de reflectie van de schildpad nodig, om zich af te vragen ‘wat maakt dat ik zo onverzettelijk ben? Wat komt hier bij mij in verdrukking? Inzicht in die behoefte geeft vaak ruimte, in plaats van dat er een oordeel komt over dit ‘bokkige gedrag’. Met meer inzicht kan hij compromissen sluiten – of de kwestie gaan loslaten.

Lijfspreuk: ‘Er kan alleen een krachtig ‘nee’ klinken als er ook een vurig ‘ja’ in je brandt!’


Waarom De Zeven Raadgevers?
Deze zeven dierpersonages verbeelden de zeven posities die je in elke situatie kunt innemen. De Zeven Raadgevers zijn verbonden aan zeven oude levenskunstprincipes (zeven aloude waarden) die ook hun valkuilen kennen. Ze zijn een universeel procesmodel waar je elk thema mee kunt verbinden.
Niet als moralistisch model om naar te leven, maar als een manier om vrij en zelfstandig bewust te worden van jouw mogelijkheden en menselijke waardigheid.
Het model is geïnspireerd op het communicatiemodel van ‘De Axenroos’. De methodiek van de Zeven Raadgevers wil echter ook drijvende waarden in mensen aanspreken en niet alleen op de interactie gericht zijn. Vandaar de koppeling met waardenethiek.
Dit model wil uitdrukken dat elk mens de beschikking heeft over ‘zeven raadgevers’. Hierin voel ik mij verbonden met de ‘tijdloze principes’ van Stephen Covey.

Ik geloof dat elk mens toegang heeft tot deze zeven bronnen. De kunst is om met alle zeven in relatie te staan. Dat is niet zomaar een kunstje… dat is Levenskunst. Op welk moment spreek ik welk dier aan? En hoe vrij kan ik me bewegen tussen deze zeven?
Het model van de Zeven Raadgevers wil ook het oordeel wegnemen waarmee zoveel mensen zijn opgevoed. Met een oordeel naar jezelf kijken verklein je je ruimte. Kijk naar jouw uitdaging zoals je naar een jong dier kijkt… Wat heeft hij nodig? Welke sturing, welke zorg?
Met elke stap die je neemt om te groeien in het model van de “Zeven Raadgevers’ kom je dichter bij jezelf, zullen mensen je gaan ervaren als betrouwbaar en congruent en vind je jouw plek in de wereld.