Citaten

“Het was een megasucces! De kinderen zijn laaiend enthousiast en ik ook! We kunnen hier nog weken mee verder!” — Leerkracht Ambelt – Zevengeheimentocht Klooster Zwolle

Willien van Dam

Waar het begon…

Al tijdens mijn studie theologie aan Hogeschool Windesheim was ik gefascineerd door de spiegels die verhalen en metaforen je voor kunnen houden. Ik herinner me nog goed hoe ik ooit het beeld van het witte vogeltje onderzocht in religieuze en mythologische verhalen en in sprookjes.

Een verkenner

Maar hoe ik dat zelf kon toepassen – dat ontdekte ik pas jaren later. Ook ik moest eerst een eigen verkenningstocht maken om te ervaren wat bij mij past – en wat niet. Ik heb gewerkt in het levensbeschouwelijk onderwijs, begeleidde groepen op het terrein van levenskunst en zingeving en verdiepte mij in de vaardigheden van coach en trainer.

Die horen bij mij!

Mijn creativiteit heb ik altijd benut in de lessen en programma’s die ik ontwikkelde. Maar de toevoeging van dierpersonages en theaterpoppen kwam pas later. Zo opeens stonden ze op mijn pad, tijdens een wandelvakantie in Tsjechië. Vanaf het moment dat ik ze zag wist ik: ‘die horen bij mij!’

Spiegelbeesten

Zo bracht ik gaandeweg mijn kennis, creativiteit en ervaring samen. Maar die eerste liefde voor verhalen en diersymboliek is altijd gebleven. Ik heb mijn ‘spiegelbeesten’ tot het hart van mijn onderneming gemaakt. Omdat ik denk dat we het soms allemaal nodig hebben om verrast te worden door  ‘onverwachte wegwijzers’ op ons pad. Die ons een eyeopener geven, onze blik verleggen, ons prikkelen, erkenning geven of simpelweg een glimlach bezorgen. Er is meer dan de wetten van logica en resultaat. Ik verlang er naar om mensen in hun pure zijn te raken en mooie gesprekken op gang te brengen. Van harte welkom bij Spiegelbeesten!

Naast Spiegelbeesten ben ik parttime werkzaam vanuit de flexpool van het landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) en begeleid veranderingstrajecten bij cliëntenraden/verwantenraden.

Lees meer over mijn leermeesters en inspirators